Contact


:

YK Office : အမှတ်-၈(ခ)၊ပြည်သာယာလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်။

NO Office : အမှတ်-K(၆၉) ၊သီရိရတနာစျေး၊မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်။

DT Office : အမှတ်-(၄၁)၊ ကျီတော်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။

SC Office : အမှတ်-(၁၉/၂၃)၊ဇေယျဝတီလမ်း၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်။

HL Office : အမှတ်-(၂၀)၊မာလာမြိုင်(၄)လမ်း၊လှိုင်မြို့နယ်။

HTY Office : အမှတ်-(၂၁)၊ဘလော့(၆၂)၊နဝဒေးအိမ်ရာ၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်။

TL Office : နတ်စင်တစ်ရာလမ်း၊တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊နတ်စင်တစ်ရာရှေ့၊သန်လျင်မြို့နယ်။

LMD Office : အမှတ်-(၄၉/၅၀)၊ဗဟိုစည်အိမ်ရာ၊လမ်းမတော်မြို့နယ်။

TM Office : တိုက်-(၈)၊အခန်း(၀၀၁)၊အောင်ချမ်းသာအိမ်ရာ၊တာမွေမြို့နယ်။

TKT Office : အမှတ်-(၆၈၆)၊ထူပါရုံလမ်းမကြီး၊သာကေတမြို့နယ်။


:

Office 1 : No.(ဓ-6/3),41လမ်း၊ 67လမ်းနှင့် 68လမ်းကြား။

Office 2 : No.19,TTC တိုက်တန်း၊ 35လမ်းနှင့် 68လမ်းထောင့်။

Office 3 : 73လမ်း၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်းနှင့် ဆင်ဖြူရှင်လမ်းကြား။

Office 4 : 36လမ်း၊ 84လမ်း နှင့် 85လမ်းကြား။


:

Office 1 : ကျောက္ကာလမ်းနှင့်အောင်သပြေလမ်းထောင့်၊မြဝတီရပ်ကွက်၊မုံရွာမြို့။


:

Office 1 : 35လမ်း ခိုင်ရွှေဝါလမ်း, 21လမ်းထောင့်, ရပ်ကွက်(၅) လားရှိူးမြို့။


:

Office 1 : အားကစားတိုက်တန်းအမှတ်A၊ အခန်းနံပါတ်8 သခင်နက်ဖေလမ်း ဧရာရပ်ကွက် မြစ်ကြီးနားမြို့။


:

Office 1 : No.43, Si Nan Road, Jiegao, Ruili.

Office 2 : No.19, Da Guang Road, Jiegao, Ruili.

Office 3 : No.81, မိုးလုံလေလုံအားကစားကွင်းရှေ့၊ကောင်းနောင်ရပ်ကွက်၊မူဆယ်။


:

No.15, Guyong LinFeng parking Lot, HouQiao Town, TengChong City, Yunnan Province, China.